Zapraszamy do uczestnictwa w Plebiscycie na Ambasadorki Kultury Pomorza 2022!

Q: Kto może startować w plebiscycie?

 • ​Autorki, artystki i animatorki, które ukończyły 18 lat i zamieszkują wsie oraz miasta poniżej 50 tys. mieszkańców położone na terenie województwa pomorskiego, a ich aktywność wzbogaca kulturę regionu.

 • W konkursie mogą wziąć udział kobiety zajmujące się działalnością artystyczną zarówno społecznie, jak i zawodowo.

 

Q: Czy osoby, które uzyskały tytuł Ambasadorki Kultury Pomorza 2021 mogą startować w tegorocznej edycji plebiscytu? 

 

Oczywiście! Zachęcamy do ponownego zgłaszania się do plebiscytu

LOGO AMBASADORKI.png
nowa edycja 2.png

Q: Kim jest Ambasadorka Kultury Pomorza?

Tytuł Ambasadorki Kultury Pomorza nadawany jest artystkom i animatorkom, które angażują się w rozwój kultury regionalnej. Ich twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury Pomorza. Poprzez indywidualny samorozwój, Ambasadorki promują środowiska lokalne i wzmacniają tożsamość społeczną opartą na wartościach etnicznych.

Q: Jak się zgłosić?

 1. Przeczytaj Regulamin Plebiscytu (dostępny poniżej).

 2. Wypełnij Ankietę, Załącznik 1 oraz Załącznik 2 (również dostępne poniżej).

 3. Prześlij dokumenty (wraz z Twoim zdjęciem oraz fotografiami przedstawiającymi przedmiot Twojej działalności artystycznej​) na adres etnopomorze@wiemiumiem.pl. Mail zatytułuj: Zgłoszenie AKP2022, imię i nazwisko.

ilustracja2022 3B.png

Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2022 r.

ilustracja2022 4B.png
ilustracja2022 2B.png

Zobacz z jakiego powiatu pochodzą Ambasadorki Kultury Pomorza z 2021 roku!

ento_ilustracja_zestaw-07.png
 • Zachęcenie kobiet Pomorza do angażowania się na polu kultury i sztuki regionalnej, w szczególności w wielodziedzinową twórczość ludową i amatorską
   

 • Upowszechnienie wiedzy na temat osób, dzieł i inicjatyw, będących nośnikami tradycyjnych wartości obecnych w kulturze niematerialnej małych społeczności, oddalonych od dużych centrów życia kulturalnego
   

 • Wzrost świadomości społecznej odnośnie roli środowiska lokalnego w promowaniu kultury regionu, aktywizacja i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury

Nasze cele

logo-01.png