top of page

Zobacz z jakiego powiatu pochodzą Ambasadorki Kultury Pomorza z 2021 roku!

Zobacz z jakiego powiatu pochodzą Ambasadorki Kultury Pomorza z 2021 roku!

ento_ilustracja_zestaw-07.png
  • Zachęcenie kobiet Pomorza do angażowania się na polu kultury i sztuki regionalnej, w szczególności w wielodziedzinową twórczość ludową i amatorską
     

  • Upowszechnienie wiedzy na temat osób, dzieł i inicjatyw, będących nośnikami tradycyjnych wartości obecnych w kulturze niematerialnej małych społeczności, oddalonych od dużych centrów życia kulturalnego
     

  • Wzrost świadomości społecznej odnośnie roli środowiska lokalnego w promowaniu kultury regionu, aktywizacja i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury

Nasze cele

logo-01.png
bottom of page