Szanowni Państwo!

ento_ilustracja_zestaw-03.png

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z efektami naszej pracy zrealizowanej w ramach programu „Piękniejsza twarz Pomorza” wspartego przez Narodowe Centrum Kultury.

Jego centralnym punktem było odnalezienie w gminach województwa pomorskiego kobiet, które działają na polu kultury, czerpiących z tradycji miejsca w którym zamieszkują. Ten fragment naszych działań zatytułowaliśmy: „Piękniejsza twarz Pomorza”. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością 45 Pań, które w swoich środowiskach realizują różnorodne działania związane z kulturą. Ich aktywność i różnoro-

dność twórczości warta jest dostrzeżenia. Konkursowi jaki przeprowadziliśmy towarzyszyła szeroka akcja informacyjna w mediach, sprzyjająca zapoznaniu się z twórczością Pań, a także dyskusji na temat kultury i jej roli dla wspólnot lokalnych. Zainteresowanie tą tematyką przeszło nasze najśmielsze oczekiwania ponieważ aż ponad ćwierć miliona osób miało z nią kontakt w mediach społecznościowych.

Ukazaliśmy także na naszej stronie powiaty województwa pomorskiego w kontekście ich historii i miejsc wartych poznania, oraz Pań aktywnych w działaniach w zakresie kultury.

Zachęcamy również do zapoznania się z bardzo ciekawą konferencją pt. „Etnopomorze” przeprowadzaną on – line.

 

Życzymy dobrej lektury !

Fundacja Wiem i Umiem

Zobacz z jakiego powiatu pochodzą ambasadorki!

Nasze cele

ento_ilustracja_zestaw-07.png
  • Zachęcenie kobiet Pomorza do angażowania się na polu kultury i sztuki regionalnej w szczególności w wielodziedzinową twórczość ludową i amatorską
     

  • Upowszechnienie wiedzy na temat osób, dzieł i inicjatyw, będących nośnikami tradycyjnych wartości obecnych w kulturze niematerialnej małych społeczności, oddalonych od dużych centrów życia kulturalnego
     

  • Wzrost świadomości społecznej odnośnie roli środowiska lokalnego w promowaniu kultury regionu, aktywizacja i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury

5.png

Dokumenty do pobrania:

Regulamin​

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Infografika 1

Infografika 2

Ankieta

logo-01.png