Materiały z konferencji:

Grzegorz Kaczmarek

"Kultura naturalnie prowincjonalna"

Cezary Obracht- Prondzyński

"Zróżnicowanie etniczno- kulturowe Pomorza dawniej i dziś"

Na Konferencję można zapisać się poprzez wypełnienie formularza:

 

Zapisy na Konferencję nie są obowiązkowe, ale umożliwią Organizatorom przesłanie Uczestnikom materiałów Konferencyjnych (w tym certyfikatu w formie PDF).

Prelegenci

Prof. Cezary Obracht- Prondzyński

 

Temat wystąpienia:

"Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Pomorza dawniej i i dziś (ze szczególnym uwzględnieniem Kaszubów)"

688ddae4-9abd-4f31-922f-8bf8a6e7f866_f1400x900.jpeg

Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab., socjolog, antropolog, historyk. Urodził się w Bytowie w 1966 r. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż instytutu. Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Promotor 7 prac doktorskich.

 

W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”. Jest członkiem kliku towarzystw naukowych: Instytutu Kaszubskiego (prezes), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (członek Zarządu Głównego oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbędzie się w 2016 roku w Gdańsku). Ponadto jest animatorem kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w kilku radach muzealnych (Wejherowo, Bytów, Słupsk) oraz w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Jest też przewodniczącym Rady Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego oraz Rady Fundacji „Ośrodek Badań i Analiz Społecznych” w Gdańsku. Od szeregu lat jest też członkiem zespołu programującego Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. 

Panel samorządowców

Tomasz Fopke.jpg
anitagalant.jpeg
magdalenaforc.jpg

Anita Galant

 

Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Magdalena Forc-Cherek  

 

Wójt Gminy Starogard Gdański

Tematy, które zostaną poruszone podczas panelu samorządowców:

  • wspieranie samorządu gminnego w rozwój lokalnej kultury poprzez tworzenie miejsc poświęconych kulturze kociewskiej i organizowanie cyklicznych spotkań przy „ Kuźni Kociewskiej „w Lalkowach (gmina Smętowo Graniczne)

  • wierzenia i tradycje Słowiańszczyzny, kultywowane poprzez działające Muzeum Mitologii Słowiańskiej oraz przedsięwzięcia związane z tradycjami i kulturą Słowiańską (gmina Starogard Gdański)

  • przedsięwzięcie Kulturalna Gmina Starogard Gdański, skupiająca się na działalności i aktywności mieszkańców Gminy Starogard Gdański

Tomasz Fopke

 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Program konferencja_jpg.jpg

22 września 2021
on-line

Dr hab. Arnold Kłonczyński- Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

ento_ilustracja_zestaw-06.png

Debata animatorów kultury

Piotr Stec - foto.jpg
16900164_1689160741382292_639776993_n.jpg
Zdjęcie uśmiech losu(1).jpg

Piotr Stec

Temat wystąpienia:

"Finansowanie działań w zakresie kultury, ze środków samorządowych."

Piotr Wyszomirski

Temat wystąpienia:

"Kongres kultury pomorskiej: Kultura restart. "

Grzegorz Kaczmarek

Temat wystąpienia:

"Kultura naturalnie prowincjonalna?"

logo-01.png