Plebiscyt na Ambasadorki Kultury Pomorza 2022

LOGO AMBASADORKI.png
nowa edycja 2.png
ilustracja2022 4B.png
ilustracja2022 2B.png

Q: Jak się zgłosić?

  1. Przeczytaj Regulamin Plebiscytu (dostępny poniżej).

  2. Wypełnij Ankietę, Załącznik 1 oraz Załącznik 2 (również dostępne poniżej).

  3. Prześlij dokumenty (wraz z Twoim zdjęciem oraz fotografiami przedstawiającymi przedmiot Twojej działalności artystycznej​) na adres etnopomorze@wiemiumiem.pl. Mail zatytułuj: Zgłoszenie AKP2022, imię i nazwisko.

Q: Czy instytucje publiczne mogą zgłaszać Kandydatki do Plebiscytu?

Tak, serdecznie zachęcamy urzędy gmin, ośrodki kultury, muzea i inne instytucje do zgłaszania artystek i animatorek kultury do Plebiscytu.

Q: Kto może startować w plebiscycie?

  • ​Autorki, artystki i animatorki, które ukończyły 18 lat i zamieszkują wsie oraz miasta poniżej 50 tys. mieszkańców położone na terenie województwa pomorskiego, a ich aktywność wzbogaca kulturę regionu.

  • W konkursie mogą wziąć udział kobiety zajmujące się działalnością artystyczną zarówno społecznie, jak i zawodowo.

 

Q: Czy osoby, które uzyskały tytuł Ambasadorki Kultury Pomorza 2021 mogą startować w tegorocznej edycji plebiscytu? 

 

Oczywiście! Zachęcamy do ponownego zgłaszania się do plebiscytu

ilustracja2022 3B.png

Q: Kim jest Ambasadorka Kultury Pomorza?

Tytuł Ambasadorki Kultury Pomorza nadawany jest artystkom i animatorkom, które angażują się w rozwój kultury regionalnej. Ich twórczość nawiązuje do tradycyjnej lub współczesnej kultury Pomorza. Poprzez indywidualny samorozwój, Ambasadorki promują środowiska lokalne i wzmacniają tożsamość społeczną opartą na wartościach etnicznych.

UWAGA!

Na prośbę Kandydatek termin zgłoszeń został przedłużony. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 sierpnia 2022!

Dokumenty do pobrania dla Kandydatek:

logo-01.png